"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

το μέλλον στις #skouries δεν είναι άγνωστο διότι έχει μεγαλύτερο αδελφάκι !!!

Kişladağ Turkish Gold Miners association  !!!http://www.eldoradogold.com/assets/europe/operations/kisladag/

http://turkishgoldminersassociation.com/mining-in-turkey/mining-and-the-environment/kisladag-case-study

ΚΑΙ

Eldorado Gold Corporation’s Kisladag Gold Mine Certified Under International Cyanide Management Code

The International Cyanide Management Institute (ICMI) announced today that Eldorado Gold Corporation’s Kişladağ Gold Mine in Turkey has been certified in compliance with the International Cyanide Management Code (Cyanide Code).
ICMI has received and accepted a Detailed Audit Findings Report prepared by an independent professional third-party auditor who evaluated the Kişladağ Gold Mine against ICMI's Verification Protocol and found it in full compliance with the Cyanide Code's Principles and Standards Practices. The Summary Audit Report and Auditor Credentials Form are available on the Signatory Companies Page on the ICMI web site: http://www.cyanidecode.org/signatory-company/eldorado. The operation must be re-audited every three years hereafter to evaluate continuing compliance with the Cyanide Code.
The Cyanide Code is a voluntary industry program for companies involved in the production of gold using cyanide and companies producing and transporting this cyanide. It was developed under the aegis of the United Nations Environment Programme by a multi-stakeholder Steering Committee. The Cyanide Code is intended to complement an operation's existing obligation to comply with the applicable laws and regulations of the political jurisdictions in which the operation is located.
ICMI has been established to administer the Cyanide Code, promote its adoption, evaluate its implementation, and manage the certification process. A detailed list of the operations covered by signatory companies' applications, along with the full text of the Cyanide Code and its implementing and administrative documents, are available at www.cyanidecode.org.
Date: 
Tuesday, December 3, 2013Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου