"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Οι αλλαγές στον Ευρωπαϊκό χάρτη τα τελευταία 1000 χρόνια


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου