"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

Σκουριές Χαλκιδικής (Alpha, Αυτοψία, 28/2/2013)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου