"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Welcome to the Greek Eldorado


A video with information about the gold mining project of the canadian mining company Eldorado Gold Corp. and the social resistance movement against destructive mining activities in Halkidiki, GreeceΠηγή: 
http://soshalkidiki.wordpress.com/2013/05/17/welcome-to-the-greek-eldorado-video-2/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου