"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

THE DERVENI PAPYRUS, Ελλάδα - Ο Πάπυρος του Δερβενίου: Το αρχαιότερο βιβλίο της Ευρώπης

 

MEMORY OF THE WORLD
© Φωτογραφικό Αρχείο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης 
Ο Πάπυρος του Δερβενίου.

Ο Πάπυρος του Δερβενίου είναι το αρχαιότερο γνωστό ευρωπαϊκό βιβλίο. Από την ανακάλυψή του το 1962, έχει θεωρηθεί ως το πιο σημαντικό φιλολογικό εύρημα του 20ου αιώνα. Η γραφή του παπύρου μπορεί να χρονολογηθεί μεταξύ 340-320 π.Χ., αλλά το περιεχόμενό της είναι ένα αντίγραφο ενός πολύ παλιό βιβλίο, γραμμένο κατά πάσα πιθανότητα γύρω στο 420-410 π.Χ.. Το ανακτηθεί κείμενο αποτελείται από 26 στήλες και χωρίζεται σε δύο μέρη, με μια ορφική ποίημα περιλαμβάνεται στην τελευταία. Το ποίημα Ορφικά, ουσιαστικά ένα Θεογονία, ερμηνεύεται από τον συγγραφέα ως ένα κωδικοποιημένο κοσμογονία. Ο Πάπυρος του Δερβενίου έχει τεράστια σημασία όχι μόνο για τη μελέτη της ελληνικής θρησκείας και της φιλοσοφίας, η οποία είναι η βάση για όλη τη δυτική φιλοσοφική σκέψη, αλλά και επειδή χρησιμεύει ως απόδειξη της πρώιμης χρονολόγησης των Ορφικά ποιήματα, που είχε αμφισβητηθεί από πολλούς στο παρελθόν, προσφέροντας μια ξεχωριστή έκδοση του προσωκρατικούς φιλοσόφους. Το κείμενο του παπύρου, που είναι το πρώτο βιβλίο της δυτικής παράδοσης, έχει παγκόσμια σημασία, δεδομένου ότι αντανακλά τις οικουμενικές αξίες του ανθρώπου: την ανάγκη να εξηγήσει τον κόσμο, η επιθυμία να ανήκουν σε μια ανθρώπινη κοινωνία με γνωστούς κανόνες και την αγωνία να αντιμετωπίσει το τέλος της ζωής.


THE DERVENI PAPYRUS 

http://www.olschki.it/libro/9788822255679

Edited with Introduction and Commentary by 
Theokritos Kouremenos, George M. Parássoglou 
Kyriakos Tsantsanoglou 
Studi e testi per il «Corpus dei papiri filosofici greci e latini», vol. 13 
2006, cm 17 x 24, xvi-310 pp. con 30 tavv. f.t. 35,00 Euro.
[ISBN 88 222 5567 4] 

"The burnt scroll from Derveni (Greece) is one of last century’s most interesting find. Dating back to the 4th century 
B.C., it proves to be a precious witness to the history of orphism, religion and Greek philosophical thought. This is 
the first, complete and official edition of the Derveni scroll, with papyrology section, translation, comment and index 
of words. The complete reproductions of the scroll, hereby published for the first time, are of extreme importance. "

TABLE OF CONTENTS

Presentazione
Avvertenza 
Acknowledgments

Introduction
I. The find (K.Ts.)
II. The contents of the Derveni papyrus (Th.K.)
III. The quotations from Orpheus' poem (Th.K.)
IV. The contents of Orpheus' poem (Th.K.)
V. The Derveni author's cosmology (Th.K.)
VI. The Derveni author's aims (Th.K.)
VII. The Derveni author (Th.K.)

Text (K.Ts. - G.M.P.)

Translation (K.Ts. - G.M.P.) 

Commentary (Th.K.)
col. II, p. 143; col. III, p. 146; col. IV, p. 148; col. V, p. 161; col. VI, p. 166; col. VII, p. 171; col. VIII, p. 174; col. IX, p. 176; col. X, p. 182; col. XI, p. 186; col. XII, p. 189; col. XIII, p. 193; col. XIV, p. 197; col. XV, p. 204; col. XVI, p. 213; col. XVII, p. 217; col. XVIII, p. 226; col. XIX, p. 229; col. XX, p. 233; col. XXI, p. 242; col. XXII, p. 253; col. XXIII, p. 256; col. XXIV, p. 260; col. XXV, p. 266; col. XXVI, p. 271.

Abbreviations and Bibliography
Index of Passages
Indices verborum et locorum
Plates (Reconstruction of the Roll: G.M.P. - K.Ts.)

**********************

Χρήσιμα links :

http://newsonly.gr/article.asp?catid=36474&subid=2&pubid=129888186


http://news.nationalgeographic.com/news/2006/06/060606-greek-scroll.html

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/multimedia/photo-galleries/preservation-of-documentary-heritage/memory-of-the-world-nominations-2014-2015/greece-the-derveni-papyrus-the-oldest-book-of-europe/

http://chs.harvard.edu/CHS/article/display/5418

http://www.academia.edu/1405457/The_Derveni_papyrus._Many_questions_and_some_answers

https://ndpr.nd.edu/news/25121-the-derveni-papyrus-cosmology-theology-and-interpretation/

http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511584435

http://ukcatalogue.oup.com/product/9780198150329.do

http://papyrology.blogspot.gr/2006/09/publication-derveni-papyrus.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου