"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

ο δ. Αριστοτέλη υπηρετεί ΣΉΜΕΡΑ το δημόσιο συμφέρον στις #skouries υπερασπιζόμενος την ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ !


"Όπως είναι γνωστό, το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε την από 17-9-2014 Απόφασή του, που αφορά την αδειοδότηση και έγκριση της Τεχνικής Μελέτης εγκαταστάσεων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων υποέργου Σκουριών-φράγματα και χώροι απόθεσης τελμάτων εμπλουτισμού μεταλλείου Σκουριών της «Ελληνικός Χρυσός». Επειδή παρά την επικινδυνότητα αυτών των φραγμάτων, μέχρι σήμερα ουδείς φορέας κατέφυγε στο ΣτΕ για την ουσιαστική προσπάθεια ακύρωσης του έργου, και επειδή ο χρόνος της προθεσμίας για αίτηση Ακύρωσης εκπνέει (και μετά την εκπνοή σύμφωνα με τον νόμο θα κατοχυρωθεί ως αποδεκτή και εγκεκριμένη η ανωτέρω Απόφαση του ΥΠΕΚΑ), ο Αρχιμ. Χριστόδουλος Αγγελόγλου αναγκάσθηκε να καταθέσει Αίτηση Ακύρωσης της ως άνω πράξεως του ΥΠΕΚΑ στο ΣτΕ, που έλαβε αριθμό κατάθεσης Ε3348/13.10.2014. Επίσης κατέθεσε και την υπ’αριθ. ΕΔ-333/13.10.2014 Αίτηση Αναστολής ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών."

όλο το κείμενο της προσφυγής του π. Χριστοδούλου ενώπιον του ΣτΕ
https://vasilinos.files.wordpress.com/2014/10/ceb1ceb9cf84-ceb1cebdceb1cf83cf84cebfcebbceaecf82-cf83ceb5-cf83cf84ceb5.pdf

& το ΣΤΕ με την σειρά του ζήτησε από τον Δήμο Αριστοτέλη να καταθέσει τις απόψεις του για την "Ελληνικός Χρυσός"  http://vasilinos.wordpress.com/2014/10/22/%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B7-%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84/

με την σειρά του ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ απαντά στο ΣΤΕ :Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου