"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Τηλεγράφημα από #skouries: "Δεν πειράζει ΧΑΡΤΟΜΆΝΤΙΛΑ" !!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου