"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Ποντικαράδες & #skouries !!! SOS Χαλκιδική.-

ARKAS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου