"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

"Ο δε ψευδής λόγος γίνεται παρά το πρώτον ψεύδος." Αριστοτέλης

Ε Λ Ε Ο Σ
κύριοι/ες της Πρωτοβουλίας!!!


  • Η ελάχιστη αρχική απόκλιση από την αλήθεια πολλαπλασιάζεται στην συνέχεια χιλιάδες φορές Αριστοτέλης

εδώ η :

Διακήρυξη Αρχών και Στόχων, 

Ενωτικής Πρωτοβουλίας Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου