"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

το μέλλον που βαπτίστηκε ΑΝΆΠΤΥΞΗ στην ΧΑΛΚΙΔΙΚΉ ΜΑΣ & σου λένε ότι μπορούν να το ελέγξουν !!!


Kalgoorlie's super Pit will expand to within 200 metres of houses. (Kalgoorlie Consolidated Gold Mines)


Kalgoorlie residents disappointed with Super Pit expansion

Kalgoorlie residents have expressed disappoinment with a decision to expand the Super Pit mine.

Kalgoorlie Consolidated Gold Mines was given the approval by the Department of Environment and Conservation to expand its Super Pit mine, extending its operation until 2017.


The Environment Minister David Templeman says the Department will monitor dust and noise levels from the mine but Kalgoorlie residents say they have had enough.

Property owners have complained about damage to their homes such as cracking.

Kalgoorlie resident Kevin Bartle says it is the impact of blasting from the mine.

"Oh just a lot of hard work and heartache and having to put up with what is done by way of their blasting and the dust emissions," he said.

The Government says an environmental auditor has been appointed to monitor the operations of the mine.

http://www.abc.net.au/news/stories/2008/06/26/2286152.htm?site=goldfields


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου