"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

#skouries ΝΑΙ στον αποχαρακτηρισμό & ΌΧΙ στη διαχείριση κρίσης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου