"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

"Πωλητές δ. Αριστοτέλη" google maps & αλίμονο μας ... !!! SOS #skouries.-Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου