"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Πού πήγε η διαφορά των δωρεάν τροφίμων κα Πρόεδρε των Πολυτέκνων Χαλκιδικής;

Σύλλογος Πολυτέκνων Χαλκιδικής & πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων 2013


Σήμερα Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Χαλκιδικής
είχε εκλογές για Δ.Σ. και
ταυτόχρονα θα γινόταν διανομή των δωρεάν τροφίμων του έτους 2013
με βάση την απόφαση του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2013 ,
Αρ. Πρωτ. : 2776/136916 με
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της υπ’αρίθμ. 1538/131572/29-10-2013 απόφασης
κατανομής τροφίμων στους δικαιούχους της δωρεάν διανομής τροφίμων.
(Πρόγραμμα Ε.Ε. έτους 2013).

Πολύ ωραία ας πάμε όμως στο ψητό :

σε οικογένεια Πολυτέκνου με 6 μέλη και ζώνη 1 (Χαλκιδική) 
θα έπρεπε να αποδοθούν, 
ΜΕ ΒΆΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΆΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

(αναλυτικά στο link 
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B1%CE%A8%CE%92-%CE%97%CE%94%CE%A5 ) 

τα εξής : 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
28 (είκοσι οκτώκιλά ανά οικογένεια με 6 μέλη 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
12 (δώδεκα) λίτρα ανά οικογένεια με 6 μέλη  

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ  
4 (τέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 6 μέλη  

ΚΑΣΕΡΙ ΠΟΠ 
6 (έξι) πακέτα ανά οικογένεια με 6 μέλη  

ΦΕΤΑ ΠΟΠ  
7 (επτά) πακέτα ανά οικογένεια με 6 μέλη 

σε σχέση με την φώτο της παράδοσης των προϊόντων έχουμε τις εξής διαφορές * :

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
μείον 1 (ένακιλό ανά οικογένεια με 6 μέλη 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
μείον 1 (έναλίτρο ανά οικογένεια με 6 μέλη  

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ  
διαφορά 0 () πακέτα ανά οικογένεια με 6 μέλη  

ΚΑΣΕΡΙ ΠΟΠ 
μείον 1 (ένα) πακέτο ανά οικογένεια με 6 μέλη  

ΦΕΤΑ ΠΟΠ  
μείον 1 (ένα) πακέτο ανά οικογένεια με 6 μέλη 

επίσης είναι γεγονός ότι το σύνολο το Πολυτέκνων παραλαμβάνανε τις ποσότητες χωρίς να υπάρχει αντίστοιχο αναλυτικό παραστατικό με τις υπογραφές τους. Όποιος το ήθελε έπρεπε να πάει στην άλλη άκρη του Πολύγυρου για να πάρει σε ένα Α4 κάτι παρόμοιο με αυτό της φώτο. 

Αυτό υποψιάζομαι ότι θα έγινε σε 233 οικογένειες & 49 άπορα άτομα ωφελούμενων από την δράση αυτή της ΕΕ που ανήκουν στην δύναμη των ΠΟΛΎΤΕΚΝΩΝ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ . 

ΑΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ :

Α) ΑΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ;
ΚΑΙ 
                           α1) ΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΥ ΔΌΘΗΚΑΝ ;
                           α2) ΑΝ ΟΧΙ, ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ


Δεν ξέρω τι έγινε στους άλλους φορείς και πως μοιράστηκαν οι όποιες ποσότητες αλλά νομίζω τα κενά της διαδικασίας αφήνουν τεράστια ερωτηματικά .... 

και όλα αυτά τα πήραμε αφού πρώτα πληρώθηκε και
α) η συνδρομή του 2014 20€ και
β) ζητήθηκαν επιπλέον 2€/άτομο για θεώρηση  Δελτίου ιδιότητας Πολυτέκνου
σύνολο δλδ α+β = 32€ Αυτός δεν είναι για εσάς ΑΠΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
αλλά είναι πλέον ... ΠΕΛΑΤΗΣ !!!


 η πρώτη δικαιολογία είναι ότι δίνονται λιγότερες ποσότητες επειδή κάποια καταστράφηκαν στην διαδρομή. Εκεί η απάντηση ήταν εύκολη διότι δεν μπορεί να καταστράφηκαν ταυτόχρονα 282 κιλά μακαρόνια, 282 λίτρα λάδι, 282 κασέρι ΠΟΠ, 282 φέτα ΠΟΠ .... !!! ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΆ μετά από αυτό ΜΕ ΣΤΕΊΛΑΝΕ ΣΤΗΝ ΠΡΌΕΔΡΟ .....

η οποία ευγενέστατα με υπόγραψε το χαρτί και έγραψε τι μου δίνει λέγοντας ότι με δική της ευθύνη κρατά αυτή την ποσότητα και μετά την διανέμει σε απόρους !!! 
στην απάντηση μου ότι αυτά δεν είναι λογικά πράγματα και 
τουλάχιστον κατά το ελάχιστο θα έπρεπε να ζητηθεί η συνέναισή μας. 
Επίσης θα έπρεπε να μας πούνε τον συγκεκριμένο φορέα ή τους φορείς ή τα άτομα που είναι πιο "ΆΠΟΡΑ" από τα άτομα της υπουργικής απόφασης και με ποια κριτήρια;  

Πάντως όπως και να το δεις πάλι η κοινωνική πολιτική πιθανώς να έγινε από την ... πλάτη μας !!!
και απλά εμείς να χάσαμε τα ενοχλητικά ευχαριστώ και τις χειραψίες .... των
 
ευεργετηθέντων !!!


<->
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ για τους δικαιούχους που ανήκουν στους Πολύτεκνους της Χαλκιδικής 
θα έπρεπε να δοθούν τα εξής :


 α. Ζώνη 1: Ζυμαρικά
1. στα άπορα άτομα (περιλαμβάνονται σιτιζόμενα άτομα/μονάδες φιλοξενίας, ) 
διανέμονται 6 (έξι) κιλά ανά άτομο  
2. στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη των οικογενειών , ως εξής : 
12 (δώδεκα) κιλά ανά οικογένεια με 2 μέλη 
17 (δεκαεπτά) κιλά ανά οικογένεια με 3 μέλη 
22 (είκοσι δύο) κιλά ανά οικογένεια με 4 μέλη 
26 (είκοσι έξι) κιλά ανά οικογένεια με 5 μέλη 
28 (είκοσι οκτώ) κιλά ανά οικογένεια με 6 μέλη 
32 (τριάντα δύο) κιλά ανά οικογένεια με 7 μέλη 
33 (τριάντα τρία) κιλά ανά οικογένεια με 8 μέλη 
34 (τριάντα τέσσερα) κιλά ανά οικογένεια με 9 μέλη 
34 (τριάντα τέσσερα) κιλά ανά οικογένεια με 10 μέλη 
35 (τριάντα πέντε) κιλά ανά οικογένεια με 11 μέλη 
35 (τριάντα πέντε) κιλά ανά οικογένεια με 13 μέλη 
36 (τριάντα έξι) κιλά ανά οικογένεια με 15 μέλη 


α. Ζώνη 1 : εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου 
1.στα άπορα άτομα (περιλαμβάνονται σιτιζόμενα άτομα//μονάδες φιλοξενίας)
διανέμονται 3 (τρία) λίτρα ανά άτομο.
2.στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη των οικογενειών, ως εξής:
5 (πέντε) λίτρα ανά οικογένεια με 2 μέλη
6 (έξι) λίτρα ανά οικογένεια με 3 μέλη
8 (οκτώ) λίτρα ανά οικογένεια με 4 μέλη
10 (δέκα) λίτρα ανά οικογένεια με 5 μέλη
12 (δώδεκα) λίτρα ανά οικογένεια με 6 μέλη
15 (δεκαπέντε) λίτρα ανά οικογένεια με 7 μέλη
17 (δεκαεπτά) λίτρα ανά οικογένεια με 8 μέλη
19 (δεκαεννιά) λίτρα ανά οικογένεια με 9 μέλη
21 (είκοσι ένα) λίτρα ανά οικογένεια με 10 μέλη
23 (είκοσι τρία) λίτρα ανά οικογένεια με 11 μέλη
26 (είκοσι έξι) λίτρα ανά οικογένεια με 13 μέλη
27 (είκοσι επτά) λίτρα ανά οικογένεια με 15 μέλη

Ζώνη 1: τυρί γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ 
1.στα άπορα άτομα (περιλαμβάνονται σιτιζόμενα άτομα/μονάδες φιλοξενίας)
διανέμεται 1 (ένα) πακέτο ανά άτομο.
2.στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη τους, ως εξής :
1 (ένα) πακέτα ανά οικογένεια με 2 μέλη
2 (δύο) πακέτα ανά οικογένεια με 3 μέλη
3 (τρία) πακέτα ανά οικογένεια με 4 μέλη
4 (τέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 5 μέλη
4 (τέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 6 μέλη
4 (τέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 7 μέλη
6 (έξι) πακέτα ανά οικογένεια με 8 μέλη
8 (οκτώ) πακέτα ανά οικογένεια με 9 μέλη
9 (εννέα) πακέτα ανά οικογένεια με 10 μέλη
9 (εννέα) πακέτα ανά οικογένεια με 11 μέλη
10 (δέκα) πακέτα ανά οικογένεια με 13 μέλη
‰10 (δέκα) πακέτα ανά οικογένεια με 15 μέλη

Ζώνη 1: τυρί κασέρι ΠΟΠ 
1. στα άπορα άτομα (περιλαμβάνονται σιτιζόμενα άτομα/μονάδες φιλοξενίας)
διανέμεται 1 (ένα) πακέτο ανά άτομο.
2.στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη τους, ως εξής :
2 (δύο) πακέτα ανά οικογένεια με 2 μέλη
2 (δύο) πακέτα ανά οικογένεια με 3 μέλη
3 (τρία) πακέτα ανά οικογένεια με 4 μέλη
3 (τρία) πακέτα ανά οικογένεια με 5 μέλη
6 (έξι) πακέτα ανά οικογένεια με 6 μέλη
6 (έξι) πακέτα ανά οικογένεια με 7 μέλη
7 (επτά) πακέτα ανά οικογένεια με 8 μέλη
8 (οκτώ) πακέτα ανά οικογένεια με 9 μέλη
9 (εννέα) πακέτα ανά οικογένεια με 10 μέλη
9 (εννέα) πακέτα ανά οικογένεια με 11 μέλη
9 (εννέα) πακέτα ανά οικογένεια με 13 μέλη
10 (δέκα) πακέτα ανά οικογένεια με 15 μέλη 

α. Ζώνη 1: τυρί φέτα ΠΟΠ 
1. στα άπορα άτομα (περιλαμβάνονται σιτιζόμενα άτομα/μονάδες φιλοξενίας) 
διανέμονται 2 (δύο) πακέτα ανά άτομο.  
2.στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη τους,  ως εξής : 
4 (τέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 2 μέλη 
4 (τέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 3 μέλη 
4 (τέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 4 μέλη 
6 (έξι) πακέτα ανά οικογένεια με 5 μέλη 
7 (επτά) πακέτα ανά οικογένεια με 6 μέλη
8 (οκτώ) πακέτα ανά οικογένεια με 7 μέλη
9 (εννέα) πακέτα ανά οικογένεια με 8 μέλη 
9 (εννέα) πακέτα ανά οικογένεια με 9 μέλη 
10 (δέκα) πακέτα ανά οικογένεια με 10 μέλη 
11 (έντεκα) πακέτα ανά οικογένεια με 11 μέλη 
12 (δώδεκα) πακέτα ανά οικογένεια με 13 μέλη
15(δεκαπέντε) πακέτα ανά οικογένεια με 15 μέλη 

4 σχόλια:

 1. 1η φορά στην ζωή μου έτυχε να μπω στην διαδικασία
  και απλά κατάφεραν να την καταγγείλω !!!

  το θεωρώ υποχρέωση μου σε όλους αυτούς - ες που αγόγγυστα με περηφάνια και αδιαμαρτύρητα δέχονται την όποια βοήθεια.

  και ειδικά εκείνη την κυρία που με ρώτησε καθισμένη υπομονετικά στην ουρά
  .... "παιδάκι μ΄μας δίν λιγότερα;" !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ φίλε,
   Μπορείτε ν απευθυνθείτε στο Γραφείο 78 , της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, και να ενημερωθείτε για τις συνολικές ποσότητες που παρελήφθησαν από το Σύλλογό σας, τον αριθμό των δικαιούχων και εάν έχουν καταστραφεί (!!) στη μεταφορά προϊόντα. Πάντως έχουν ακουστεί πολλά παράπονα και από άλλους δικαιούχους άλλων φορέων για μικρότερες ποσότητες των προβλεπομένων.

   Διαγραφή
  2. Όπως θα διάβασες την διαδικασία την ακολούθησα με σχολαστική λεπτομέρεια.

   Το ερώτημα απευθύνεται στην πρόεδρο των Πολυτέκνων η οποία έχει και την σχετική ευθύνη της τελικής ενεργείας προς τους δικαιούχους. Επίσης έχει και την συνολική εικόνα της ενέργειας αυτής που στηρίζεται στην απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

   Περιμένοντας τις υπεύθυνες απαντήσεις από την ίδια, όλες οι εικασίες είναι ένα πιθανό γεγονός.

   Όπως επίσης μπορεί να είναι γεγονός, ότι αυτό με τις ελλειμματικές ποσότητες να συμβαίνει και σε άλλους φορείς και σε άλλα μέρη του κόσμου ... !!!

   Το ζητούμενο από εμένα και δες το ως λιθαράκι στο ξετύλιγμα του μίτου της Αριάδνης είναι :
   α) Ποιο είναι το μέγεθος του πιθανού προβλήματος,
   β) Ποιο το αίτιο του πιθανού προβλήματος και
   γ) Πως αυτή η διαδικασία οξυγόνο στις ευπαθείς ομάδες θα λειτουργήσει καλύτερα και με αξιοπιστία.

   Ευχαριστώ για το σχόλιο σου.

   Διαγραφή
 2. μαζι τα φαγανε.... πατριωτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή