"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

1η ερώτηση στο κ. Μίχο της "Ενωτικής Πρωτοβουλίας δ. Αριστοτέλη" :Ποια είναι η θέση σας για την ΜΠΕ τις GR El Dorado;  
Η απάντηση θα ήθελα να είναι περιεκτική όσο 1 tweet.-

στο link που ακολουθεί το σύνολο της :


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου