"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Travel : Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής | Δείτε τι Δάσος θέλουν να καταστρέψουνCopyright FT BLETSAS 2008-2013


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου