"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

Τι είναι και τι σημαίνει προφυλάκιση – Πόση μπορεί να είναι η διάρκειά της;

Προφυλάκιση
Η προφυλάκιση διατάσσεται με διάταξη (ένταλμα) του ανακριτή, αμέσως μετά την απολογία του κατηγορούμενου και αφού πρώτα υπάρξει η σύμφωνη γραπτή γνώμη του Εισαγγελέα, ο οποίος προηγουμένως ακούει τον κατηγορούμενο και το συνήγορό του.
Προσωρινή κράτηση διατάσσεται στα σοβαρά εγκλήματα, ήτοι σε κακουργήματα και ιδίως αν ο κατηγορούμενος είναι ύποπτος φυγής ή ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων.

Ένταλμα προσωρινής κράτησης εκδίδεται-και εδώ χρειάζεται προσοχή-και όταν ο κατηγορούμενος παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους, που του είχαν επιβληθεί (π.χ εμφάνιση σε Αστυνομικό τμήμα).
Κατά του εντάλματος προφυλάκισης, μπορεί ο κατηγορούμενος να προσφύγει, εντός 5 ημερών, στο συμβούλιο πλημ/κων, το οποίο και αποφασίζει οριστικά. Να σημειωθεί ότι η προσφυγή δεν αναστέλει την κράτηση και ότι δεν επιτρέπεται, όταν η προφυλάκιση διατάχθηκε από το συμβούλιο, κατόπιν διαφωνίας ανακριτή και Εισαγγελέα.
Επίσης, μπορεί να προσφύγει απευθείας και στον ίδιο τον ανακριτή, ζητώντας να του επιβληθούν μόνον περιοριστικοί όροι και αν απορριφθεί το αίτημά του, να προσφύγει μετά, εντός 5 ημερών, στο συμβούλιο. Ακόμα και ο ίδιος ο ανακριτής, μπορεί να άρει την προφυλάκιση, αν στην πορεία της ανάκρισης, κρίνει αλλιώς !
Η μέγιστη διάρκεια της προσωρινής κράτησης είναι ένα (1) έτος και μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να παραταθεί για άλλους 6 μήνες, είτε με αιτιολογημένο βούλευμα, είτε με απόφαση του Δικαστηρίου, αν άρχισε η Δίκη. Η ρύθμιση αυτή δικαιολογείται από τη φύση της κράτησης, που είναι προσωρινή, διότι ο κατηγορούμενος κρατείται μόνον με ενδείξεις ενοχής και δεν έχει δικαστεί ακόμα !
Σε κάθε περίπτωση, όταν συμπληρωθούν έξι μήνες, στο κακούργημα και τρεις μήνες, στο πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, κατα συρροή, οφείλει το δικαστικό συμβούλιο (αυτεπάγγελτα) να αποφανθεί, αιτιολογημένα, αν θα συνεχιστεί ή όχι η προφυλάκιση και αν δεν αποφανθεί εντός 30 ημερών, ο κατηγορούμενος ..απολύεται από τις φυλακές.
Αν έχει εκδοθεί βούλευμα, που παραπέμπει τον κατηγορούμενο να δικαστεί, αρμόδιο για τα ζητήματα της συνέχισης ή μη της προφυλάκισης, είναι πλέον το (τριμελές) Συμβούλιο Εφετών, διότι τα κακουργήματα δικάζονται, σε πρώτο βαθμό, από Εφετεία (κακουργημάτων).
Γενικά, ο θεσμός της προφυλάκισης συνιστά μία εξαίρεση, από τον κανόνα ότι κανείς δεν φυλακίζεται, χωρίς να έχει προηγηθεί μία (δίκαιη) Δίκη, όπως προβλέπει ο κώδικας ποινικής δικονομίας, με δημοσιότητα και όλες τις άλλες εγγυήσεις του Νόμου.
Αποβλέπει στο να εξασφαλίσει την παρουσία του κατηγορούμενου στο Δικαστήριο, ότι δεν θα προσπαθήσει δηλαδή να διαφύγει, αλλά και στο να προστατεύσει την κοινωνία, από επικίνδυνους κακοποιούς, η θέση των οποίων είναι, ούτως ή άλλως, ..στη φυλακή.
Επιμέλεια Αλέξανδρος Κανδρής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου