"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

26η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1912


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου