"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Ἐνιαύσιο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κυροῦ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥἘπί τῆ συμπληρώσει ἔτους ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κυροῦ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ, ὁ ὁποῖος σημειωτέον ἐκοιμήθη τήν 16η Σεπτεμβρίου 2012, ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ἐτέλεσε πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία καί πάνδημο Ἱερό Μνημόσυνο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας τήν Κυριακή μετά τήν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 15η Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας ψυχῆς του.

Γιά τό σκοπό αὐτό τήν παραμονή τοῦ Ἱεροῦ Μνημοσύνου, Σάββατο 14η Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. καί μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὁ σεπτός ποιμενάρχης μας κάλεσε τόν εὐσεβῆ Λαό καί σύσσωμο τό Ἐκκλησίασμα μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἱερό Κλῆρο μετέβη ὄπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ὅπου καί ὁ τάφος τοῦ κοιμηθέντος πολυσεβάστου Ἱεράρχου, καί ἐτελέσθη «τρισάγιον», ὡς ἡ Ἐκκλησία ὁρίζει, ἀφοῦ προηγουμένως ὁ Ἐπίσκοπός μας δι’ ὀλίγον –εἰς τό κήρυγμά του περί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ– παρουσίασε καί τήν προσωπικότητα τοῦ προκατόχου του.


Τήν ἑπομένη ἡμέρα ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καί ἀκολούθησε ἡ πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, τῆς ὁποίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μιλήτου κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ καί συλλειτούργησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κασσανδρείας καί Πολυγύρου κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, ὁ Πανιερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ἔξαρχος τοῦ Παλαιφάτου Πατριαρχερίου Ἱεροσολύμων στήν Τουρκία, ὁ ὁποῖος εἶναι χειροτονία τοῦ μακαριστοῦ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ καί διακόνησε στήν Ἱερά μας Μητρόπολη καί φυσικά ὁ ποιμενάρχης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ,, ὁ ὁποῖος καί προσεκάλεσε τούς ὡς ἄνω Ἱεράρχες νά μετάσχουν στίς Ἱερές Ἀκολουθίες τοῦ ἐτησίου Μνημοσύνου τοῦ προκατόχου του.

Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησε ἐκτενῶς περί τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου καί τῆς κατά Χριστόν βιοτῆς του ὁ ἄμεσος συνεργάτης του καί Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς ἱερᾶς μας Μητροπόλεως Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς, ὁ ὁποῖος καί συνεκίνησε τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, πού ἀπό πρωΐας προσῆλθε γιά νά τιμήση τόν ἀείμνηστο Δεσπότη του.


Ὁ ὁμιλητής μέ γλαφυρότητα, πλῆθος στοιχείων καί καίριων ἀναφορῶν ἔπλεξε τό ἐγκώμιο τοῦ κοιμηθέντος. Ὡμίλησε γιά τήν ἁπλότητα τῆς ζωῆς, τήν λιπαρά μόρφωση, τήν ἀσκητικότητα καί τό φιλακόλουθο τοῦ Ἱεράρχου, περιέγραψε τόν μέχρι τῆς κοιμήσεώς του ἄμετρο σεβασμό του πρός τήν Κυρία Θεοτόκο καί τήν ἱεροπρέπεια τοῦ μεταστάντος. Ζωγράφισε τούς ἀγῶνες του γιά τήν λειτουργική ἀναμόρφωση καί πνευματική ἀνακαίνιση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τίς προσπάθειές του νά στελεχώση μέ πρόσωπα ἄξια τόν Ἱερό Κλῆρο, σημείωσε τήν ἵδρυση πνευματικῶν κέντρων, ἱδρυμάτων καί τήν ἀνέγερση πλειάδος Ἱερῶν Ναῶν ἀπό τόν ἀείμνηστο ΝΙΚΟΔΗΜΟ, ὡς καί τήν ἵδρυση νέων Ἱερῶν Μονῶν. Ἀπό καρδιᾶς παρουσίασε τόν πόνο καί τά δάκρυα τοῦ Δεσπότη κατά τήν φοβερή πυρκαϊά τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Στεφάνου καί τίς τιτάνιες προσπάθειες καί τούς ἀγῶνες του νά ἀναστήση τό ἱερό παλλάδιο τοῦτο ἐκ τέφρας καί νά τό φθάση στήν σημερινή του μεγαλοπρέπεια. Τό φιλάνθρωπο τοῦ ἁγίου Γέροντος ἐπίσης ἐπεσήμανε ὁ ὁμιλητής καί τήν ἀγάπη του γιά τήν νεολαία, ὡς καί τήν παροιμιώδη φιλεξενία του καί τήν ἀγάπη του γιά τούς κληρικούς του.

Ἐν συνεχείᾳ ἀνεφέρθη στό ἐξαιρετικό γεγονός ὅτι ἡ ἁγία ἔνδοξος νεοπαρθενομάρτυς Ἀκυλίνα τόν ἀξίωσε λίγο πρό τῆς κοιμήσεώς του μέ θαυμαστό τρόπο νά προσκυνήση τό Ἱερό της Λείψανο στό κρεββάτι τοῦ πόνου, κάτι πού ἦταν δακρύβρεκτος παράκληση καί διακαής πόθος τοῦ Γέροντος πρός τή χάρη της. Καί ἔκλεισε τήν ὁμιλία του μέ λεπτομέρειες ἀπό τίς τελευταῖες του στιγμές, ὁπότε ἤρεμος καί γαλήνιος περάδωκε τό πνεῦμα του στόν Κύριο, προετοιμασμένος, καθαρός στήν καρδιά καί ἐφοδιασμένος μέ τή χρίση τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου καί τήν μετάληψη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.
Ὁ Λαός ἀπέδωσε τή νενομισμένη τιμή καί ὀφειλετική ἀναγνώριση τῶν κόπων τοῦ πολιοῦ Ἱεράρχου γιά τόν τόπο.

Ἄκρως συγκινητική καί τιμητική γιά τήν τοπική Ἐκκλησία ἡ συμμετοχή στίς Ἀκολουθίες τοῦ ἐντιμοτάτου ἀδελφοῦ τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου κ. Ἰωάννου Ἀναγνώστου, τῆς ἐριτίμου συζύγου του κ. Περσεφόνης καί τοῦ ἐκλεκτοῦ τους υἱοῦ καί ἀνεψιοῦ τοῦ Δεσπότη κ. Στρατῆ Ἀναγνώστου, διακεκριμένου ἱστορικοῦ καί ἐπιτυχημένου συμβούλου φιλολόγων.


Μετά τή Θεία Λειτουργία Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς καί Διάκονοι, Ἱεροψάλται καί σύμπας ὁ Λαός ἐτέλεσαν τρισάγιο στόν ὑψηλό κεκοιμημένο ἐπί τοῦ τάφου του. Ἡ ὅλη εἰκόνα ἔδιδε τήν ἐντύπωση θρήνου Μεγάλης Παρασκευῆς καί πράγματι ἄξιζε τόν κόπο γιά ἕνα Δεσπότη πού ἄξια διακόνησε τόν Θεό καί τίμησε τόν Λαό Του.

Παρετέθη εὐθύς ἀμέσως δεξίωσις μέν πρός τιμήν τοῦ Ἱεράρχου σέ ὅλον τόν Λαό, στούς δέ οἰκείους του, στούς προσκληθέντας Ἀρχιερεῖς, τούς ἄρχοντες, τόν ἱερό Κλῆρο, τούς ἱεροψάλτες καί τούς ἀμέσους συνεργάτες τοῦ ἀειμνήστου τράπεζα ἀπό τήν ἱερά μας Μητρόπολη στό μεγάλο χῶρο δεξιώσεων τοῦ Μητροπολιτκοῦ Μεγάρου, πού σημειωτέον ἀποτελεῖ κόσμημα γιά τήν Ἀρναία καί ὄχι μόνον καί φυσικά εἶναι λαμπρό ἔργο τοῦ ἐκλειπόντος μεγάλου πνευματικοῦ μας πατρός ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ.

Ἡ μνήμη του ἁγία, ἀγήρως καί αἰώνια. Καλόν Παράδεισο!


ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2013/09/agio-oros.html#ixzz2fAp1pDgp

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου