"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Πως να πιάσετε δουλειά
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου