"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

ΨΗΦΙΣΜΑ για τη διάσωση της Χαλκιδικής & ειδικότερα των Σταγείρων από τη Διεθνή Ομοσπονδία Φιλοσοφικών Εταιρειών (FISP))


Η FISP (FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE PHILOSOPHIE  http://www.fisp.org
υπό την αιγίδα της οποίας πραγματοποιήθηκε 
το 23ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
στην Αθήνα στις 4-10 Αυγούστου 2013, 
είναι η υψηλότερη παγκόσμια μη κυβερνητική οργάνωση για τη φιλοσοφία με περίπου 100 Φιλοσοφικές Εταιρείες- Μέλη.

Το ΨΗΦΙΣΜΑ για τη διάσωση της Χαλκιδικής και ειδικότερα των Σταγείρων κατατέθηκε από την κα Δήμητρα Σφενδόνη- Μέντζου, Πρόεδρο του «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», ΑΠΘ, στην Γενική Συνεδρία (General Assembly) της FISP και ψηφίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από την ολομέλεια των Φιλοσοφικών Εταιρειών-Μελών της FISP.
Ακολουθεί μετάφραση στα Ελληνικά.

Διεθνής Ομοσπονδία Φιλοσοφικών Εταιρειών
ΨΗΦΙΣΜΑ 
για τη διάσωση της Χαλκιδικής & 
ειδικότερα των Σταγείρων

Εμείς, οι υπογράφοντες, έχοντας λάβει υπ’ όψη τις εκτιμήσεις επιστημόνων κύρους και καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και Πανελλήνιων Επιστημονικών Οργανισμών, Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Δημοτικών Αρχών και άλλων Οργανώσεων, καθώς και την τοπική κοινωνία, για την ανεπανόρθωτη καταστροφή του ευρύτερου περιβάλλοντος της Χαλκιδικής,
(1) εκφράζουμε τη βαθειά ανησυχία μας για την σοβαρά επαπειλούμενη βλάβη του φυσικού περιβάλλοντος από την προγραμματιζόμενη δραστηριότητα εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της περιοχής, με όλες τις επακόλουθες συνέπειές της,
(2) απαιτούμε απόλυτο σεβασμό και ουσιαστική φροντίδα για τον τόπο, καθώς και για το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, στον οποίο το πνεύμα του Αριστοτέλη, του μεγάλου Σταγειρίτη φιλόσοφου, γεννήθηκε και αναπτύχθηκε.


ΤΑ ΣΤΑΓΕΙΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΝΗΜΕΙΟ 
ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΩΣ ΤΕΤΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ


******************************

23ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ


Τα  Παγκόσμια Συνέδρια Φιλοσοφίας οργανώνονται κάθε πέντε χρόνια  από τη Διεθνή Ομοσπονδία Φιλοσοφικών Εταιρειών (FISP) σε συνεργασία με μία από τις εταιρείες που είναι μέλη της. Το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας θα διεξαχθεί  στην Ελλάδα και συγκεκριμένα  στην Αθήνα  από την 4 έως την 10 Αυγούστου 2013 υπό την εποπτεία της Ελληνικής Οργανωτικής Επιτροπής που συγκροτείται  από την Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία.   

Το Συνέδριο έχει αρκετούς και πολλαπλούς στόχους, οι οποίοι πρέπει να νοηθούν ως συμπληρωματικοί. Έτσι επιδιώκει :  
Να διερευνήσει τις φιλοσοφικές παραδόσεις των διαφόρων περιοχών του κόσμου και να προβεί σε σύγκριση αναμεταξύ τους αναφορικά με  τις διαφορετικές και ποικίλες συμβολές τους και τις τυχόν  αλληλεπιδράσεις τους.
Να αναστοχαστεί  και να υποβάλει σε κριτική εξέταση την αντίληψη για την αποστολή, το έργο  και τους σκοπούς  της φιλοσοφίας στο σύγχρονο κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη  τις συμβολές, τις προσδοκίες και τα κενά  που υπάρχουν στη φιλοσοφική συνειδητοποίηση της συνεργασίας  με άλλους επιστημονικούς κλάδους, με τις πολιτικές, τις θρησκευτικές, τις κοινωνικές, τις οικονομικές, τις τεχνολογικές και τις λοιπές δραστηριότητες και με τις  ποικιλόμορφες  πολιτιστικές  παραδόσεις.
Να τονίσει τη σπουδαιότητα  του φιλοσοφικού στοχασμού  στο δημόσιο λόγο
(discourse) για  τα παγκόσμια ζητήματα που επηρεάζουν την ανθρωπότητα.
Λόγω της πολιτιστικής ιστορίας της και της γεωγραφικής της θέσης, η Αθήνα αποτελεί τον  ιδεώδη  τόπο για γόνιμο διάλογο ανάμεσα σε  φιλοσόφους και φιλοσοφούντες, ακαδημαϊκούς δασκάλους και μη, από όλο τον κόσμο. Το κύριο θέμα του Συνεδρίου που θα γίνει το 2013 «Η φιλοσοφία ως έρευνα και τρόπος ζωής», με την έμφαση που δίνει και στη θεωρία και στην πράξη, ανακαλεί στη μνήμη τη διακήρυξη του Σωκράτη «ο ανεξέταστος βίος ου βιωτός ανθρώπω».
Το Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας του 2013 καλεί σε συζήτηση για τη φύση, το ρόλο και τις ευθύνες της φιλοσοφίας και των φιλοσόφων σήμερα. Δεσμεύεται να επιστήσει την προσοχή του στα προβλήματα, στις συγκρούσεις, στις ανισότητες και στις αδικίες που συνδέονται με την ανάπτυξη ενός πλανητικού πολιτισμού που είναι συγχρόνως πολύμορφος και τεχνο-επιστημονικός.
Το κύριο θέμα του Συνεδρίου θα  εξετασθεί, σύμφωνα με την παράδοση των Παγκοσμίων  Συνεδρίων Φιλοσοφίας, στις ακόλουθες τέσσαρες Ολομέλειες και στα επτά Συμπόσια.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου