"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

Η Χαλκιδική λέει ΟΧΙ στο ξύρισμα ....  • 4 τόνοι εκρηκτικά ημερησίως !!!
  • τόνοι επιβλαβής σκόνης στον αέρα , ακόμη και οι ίδιοι θεωρούν  "ακραίο σενάριο" των 3.000 τόνων σκόνης ανά ώρα !!!!!!! 
  • δεν λένε ότι θα έχουμε εξαφάνιση των νερών αλλά "μετακίνηση" του υδροφόρου ορίζοντα !!!!!! και όπως ορθά επισημαίνει και το Συμβούλιο της Επικρατείας 1492/2013 σελ. 65 : ".... Όσον δε αφορά στις υφιστάμενες γεωτρήσεις ύδρευσης των περιοχών Παλαιοχωρίου και Μεγάλης Παναγιάς, οι οποίες αναμένεται να επηρεαστούν από τον κώνο και να υποστούν πτώση 20-40 μ., η μελέτη προτείνει επανορθωτικά μέτρα είτε μέσω εκβαθύνσεως είτε με χρήση εισπιεζόμενου νερού. .... "  
  • τέλματα απορροής (χαβούζες) με υπολείμματα επεξεργασίας, ύψους 170 μέτρα (2 στο σύνολο) !!!
  • επιφανειακές ανοικτές εξορύξεις (open pit) με 705 μέτρα με βάθος -200 στις Σκουριές με προοπτική για Πιάβιτσα !!!  (δείτε εδώ εικόνες από το αντίστοιχο super pit στην Αυστραλία http://www.superpit.com.au/ είναι η περιοχή εκείνη που είναι διαδεδομένη και η χρυσοφόρα κουλτούρα των Skimpies  https://www.youtube.com/watch?v=i8E2HkW1HDY )!!!!
  • 4 διεσπαρμένα εργοστάσια επεξεργασίας κοιτασμάτων (Μαδεμ Λάκκο , Στρατώνι, Ολυμπιάδα, Σκουριές) !!!
  • ομολογία υπευθύνων της Εταιρείας ότι το κυάνιο χρησιμοποιείται εδώ και καιρό στο Στρατώνι αλλά όπως και "την χλωρίνη δεν λερώνει" εκτός εάν την πιεις !!!!!!!
  • αποψίλωση 5.000 στρεμμάτων αρχέγονου δάσους .... κλπ κλπ κλπ 

Απολαύστε και αυτό το video


και μετά το ... ΟΥΑΟΥ !!!


Διαβάστε με προσοχή τι λέει και η ίδια η ... ELDORADO GOLD :

Κυανιούχο Νάτριο (NaCN)
Η κατανάλωση Κυανιούχου Νατρίου (NaCN) ανέρχεται σε 0.08 kg/tn κατεργαζόμενου μεταλλεύματος, που σημαίνει ετήσια κατανάλωση 20 τόνων στο εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου  και 64 τόνων στο εργοστάσιο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας  (Παράρτημα 5, σελ. 57, πίνακες 4.4-1 και 4.4-2 «Μεταλλευτικές – μεταλλουργικές εγκαταστάσεις της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική – Σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων – Εγκαταστάσεις απόθεσης Κοκκινόλακκα», Enveco A.E.). Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν αποθέτονται στον Κοκκινόλακα.
Η αναφορά για την χρήση κυανιούχου νατρίου (ΝαCN) στην κύρια μελέτη (http://files.hellas-gold.com/mpe/Kyria_Meleti.pdf)  γίνεται στις σελίδες 5.7-7, 5.5-4, 5.8-8, 5.2-24, 5.8-2, 5.7-3, 5.5-3 και 5.2-23.
Η ποσοτική χρήση του κυανιούχου νατρίου (NaCN) καταγράφεται στον Πίνακα 5.7.2-1. Ανάλυση ποσοτήτων διακινούμενων ουσιών (πλην καυσίμωνεντός των εγκαταστάσεων του προτεινόμενου έργου στην σελίδα 5.7-7 (http://files.hellas-gold.com/mpe/Kyria_Meleti.pdf).  Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει η κατανάλωση κυανιούχου νατρίου κατά τη διαδικασία της επίπλευσης στο Στρατώνι 51 κιλά την ημέρα, στην Ολυμπιάδα 96 κιλά την ημέρα και στο Μαντέμ Λάκκο 178 κιλά την ημέρα.
Η διαδικασία επεξεργασίας κατά την  οποία χρησιμοποιείται το κυανιούχο  νάτριο (NaCN) περιγράφεται στις σελίδες 5.5-4,  5.2-24 της κύριας μελέτης (http://files.hellas-gold.com/mpe/Kyria_Meleti.pdf). 

Παραγωγή σκόνης
Στις Σκουριές η παραγωγή σκόνης στους χώρους απόθεσης ανέρχεται  στους 954 τόνους/ώρα την περίοδο  προπαρασκευής (έτη 1-2) και για τα επόμενα έτη (3-11) η παραγωγή σκόνης στο μεταλλείο ανέρχεται στους 2162 τόνους/ώρα (Κύρια Μελέτη «Μεταλλευτικές – μεταλλουργικές εγκαταστάσεις  της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική» σελ. 546, πίνακες 5.3.9-2 και 5.3.9-3)
Στην Ολυμπιάδα η παραγωγή σκόνης στους χώρους απόθεσης στη φάση της ανάπτυξης ανέρχεται στους 205.5 τόνους/ώρα την περίοδο και κατά τη λειτουργία η παραγωγή σκόνης στους χώρους του μεταλλείο υπολογίζεται στους 2162 τόνους/ώρα (Κύρια Μελέτη «Μεταλλευτικές – μεταλλουργικές εγκαταστάσεις της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική» σελ. 546, πίνακες 5.3.9-2 και 5.3.9-3)

Θειικό οξύ
Η ημερήσια παραγωγή θειϊκού οξέος από τις εγκαταστάσεις της μεταλλουργίας του Μαντέμ Λάκκου, κατά τα πρώτα 15 χρόνια λειτουργίας υπολογίζεται στους 1000 τόνους (Κύρια Μελέτη «Μεταλλευτικές – μεταλλουργικές εγκαταστάσεις της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική» σελ. 642).
ας θυμηθούμε μετά από όλα αυτά
και τον .... μύθο του ΜΙΔΑ !!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου