"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

Visions of Greece


«Visions of Greece: off the Beaten Path»
For Visions of Greece: Off the Beaten Path, an aerial travelogue of Greece.
The program was created by using state-of-the art helicopter-mounted high definition cameras.
The production featured landscape and historical sites
in Athens, Attica, the Peloponnese, the Pindos Range, the Ionian Islands
and other areas and was accompanied by a narration on Greek culture, art, and history.

Producer: Stavros Niarchos, 2003
Executive Producer: Roy Hammond
Producer, Writer, Editor: Sam Toperoff
Producer, Aerial Director: Duby Tall
Wescam Technician and Operator: Grant Bieman
Helicopter Pilot: Stelios Bounas (85 hours flight over the Greece)


Vision of Greece
Visions of Greece: Off the Beaten Path

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου