"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Σεισμοί online !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου