"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

Συζήτηση για τα Ορυχεία στις Σκουριές Χαλκιδικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου