"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί της ΜΠΕ της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ»ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μ. Αλεξάνδρου 49 – 546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Τηλ. 2310 883100 - 9, Fax 2310 883110  


τις
Απόψεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ
επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου 
«Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές
εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας 
της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» Α.Ε.
Αρ. πρωτ. οικ. 3748/13.4.2011


και το
Πόρισμα
Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ  
για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:  
«Μεταλλευτικές –   Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις
Μεταλλείων Κασσάνδρας»
 Απρίλιος 2011  


στο link σε μορφή pdf αρχείου :
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/THESEIS_TEETKM/ellinikos_xrysos.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------


ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. οικ. 4089/13.5.2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί της ΜΠΕ της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ»

Την εκτίμηση ότι η επέκταση της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ στη Βόρεια Χαλκιδική, όπως αυτή προβλέπεται στην αντίστοιχη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δεν πληροί βασικούς όρους και άρα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, διατυπώνει η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ.


Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε αξιολογώντας όλες τις παραμέτρους και τα στοιχεία, που είχε στα χέρια της, με βάση την 20ετή ενασχόλησή της με το θέμα και ιδίως τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (MΠΕ) του Επενδυτικού Σχεδίου Ανάπτυξης του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ".

Σύμφωνα με το ΤΕΕ/ΤΚΜ επιχειρείται υποβάθμιση του μεγέθους και της σημασίας των επιπτώσεων με ελλιπή πολλές φορές επιστημονικά δεδομένα και παρατηρούνται τόσο ελλείψεις στην τεκμηρίωση μελετών ασφαλείας και επιστημονικών μεθόδων όσο και παρεκκλίσεις από τις διαδικασίες που προβλέπει η Ευρωπαϊκή και η Εθνική νομοθεσία. Επιπλέον, η έκταση των μη αναστρέψιμων βλαβών κυρίως στο υδατικό περιβάλλον είναι δυσανάλογη σε σχέση με τα μεγέθη και τα όρια ανοχής της περιοχής, ενώ γίνεται χρήση επικίνδυνων τοξικών ουσιών όπως κυάνιο και αρσενικό, χωρίς απόδειξη ασφαλούς τρόπου διαχείρισής τους. Ακόμη, είναι σημαντικότατη η επιβάρυνση του αέρα εξαιτίας τόσο της εξορυκτικής όσο και της μεταλλουργικής δραστηριότητας, η όποια αποκατάσταση -όπως προτείνεται- δεν είναι αποτελεσματική κι η εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου στην ολοκληρωμένη του μορφή -όπως προδιαγράφεται- ακυρώνει όλες τις άλλες αναπτυξιακές δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν την περιοχή.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με βάση και την πάγια θέση του για την ανάγκη ασφαλούς και βιώσιμης συνέχισης της μεταλλευτικής δραστηριότητας, τονίζει ιδιαίτερα ότι η εκτίμηση και αντιμετώπιση της συνολικής επίδρασης του έργου στην ευρύτερη περιοχή, απαιτεί Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη, δεδομένου ότι:
1. Το έργο δεν είναι μία μεμονωμένη τεχνική παρέμβαση, αλλά ένα ευρύτατο εγχείρημα για τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, του οποίου η συνολική επίδραση στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως άθροισμα των επιμέρους εκτιμώμενων συνεπειών κάθε επέμβασης.
2. Στην ολοκληρωμένη του μορφή, ανατρέπει τις γενικές αρχές χωροταξικού σχεδιασμού και ακυρώνει κάθε περίπτωση παράλληλης οικονομικής δραστηριότητας.  Η απόφαση για τον αποκλεισμό της υφιστάμενης δραστηριότητας στους τομείς του τουρισμού και της γεωργίας – κτηνοτροφίας δεν μπορεί να λαμβάνεται με τη διαδικασία έγκρισης της ΜΠΕ.

Επισημαίνει ότι υπήρξαν και υπάρχουν προβλήματα σχετικά με τις διαδικασίες ενημέρωσης των πολιτών της περιοχής και  εξασφάλισης κοινωνικής συναίνεσης αλλά και με τη γενικότερη συμπεριφορά της πολιτείας στην αντιμετώπιση του θέματος. Οι επανειλημμένες ακυρώσεις ουσιαστικής Δημόσιας Διαβούλευσης για ένα τόσο σοβαρό θέμα που θα σφραγίσει το παρόν και το μέλλον της περιοχής, συνετέλεσαν στη δημιουργία κλίματος διχασμού της τοπικής κοινωνίας ενώ το έλλειμμα πληροφόρησης, επιχειρείται να αναπληρωθεί με μονόπλευρες εκδηλώσεις ενημέρωσης που εντείνουν την πόλωση. Κυκλοφορούν φήμες για αναπροσαρμογή της ΜΠΕ, τις οποίες το υπουργείο ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει και δεν υπήρξε καμία επίσημη αντίδραση και ενημέρωση για την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το τίμημα που κατεβλήθη από την «Ελληνικός Χρυσός»,  για τη νομιμότητα της ενίσχυσης της από το δημόσιο και για την υποχρέωση καταβολής εκ μέρους της, κονδυλίου ύψους 15,3 εκ. ευρώ.
Στην επιστολή του προς την υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το ΤΕΕ/ΤΚΜ υπογραμμίζει ότι είναι μείζον ζητούμενο, ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς που περνάει η Ελλάδα, η πολιτική βούληση της κυβέρνησης να διασφαλίσει το συμφέρον της χώρας και των πολιτών της.

«Οι συμβάσεις που υπέγραψε κατά καιρούς το Ελληνικό κράτος με τις εταιρείες που ανέλαβαν την εκμετάλλευση (κυριολεκτικά) της Β. Χαλκιδικής είναι παράδειγμα προς αποφυγήν. Δυστυχώς, η κρίση και η ραγδαία ύφεση  αυξάνουν  επικίνδυνα τις πιθανότητες πολλαπλασιασμού παρόμοιων φαινομένων εκποίησης, που εξασφαλίζουν για τον επενδυτή τη μέγιστη κερδοφορία , άνευ ορίων - άνευ όρων (των περιβαλλοντικών συμπεριλαμβανόμενων). Είμαστε βέβαιοι ότι το δεδομένο των μονοσήμαντων επιλογών και η προοπτική των σοβαρών  περιβαλλοντικών βλαβών και των μόνιμων αλλοιώσεων, είτε πρόκειται για τη Βόρεια Χαλκιδική είτε για οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Επικράτειας, δεν μπορεί να σας βρίσκουν σύμφωνη», αναφέρεται στην επιστολή.

Να σημειωθεί ότι στην επιστολή γίνεται αναφορά στις προτάσεις που είχε διατυπώσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ το 2004 με αφορμή τη συζήτηση στο νομαρχιακό συμβούλιο Χαλκιδικής της ΜΠΕ του έργου «Επέκταση και εκσυγχρονισμός της εκμετάλλευσης των μεταλλείων Μαύρων Πετρών», οι οποίες παραμένουν επίκαιρες καθώς δεν έχει προχωρήσει ούτε κατά το ελάχιστο η υλοποίησή τους.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι αποφασισμένο, όπως οφείλει, να συμβάλλει με τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία του για την αποφυγή επιλογών με βαρύτατες περιβαλλοντικές και άλλες συνέπειες.

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, στους οποίους απαρέγκλιτα βασίζονται οι αποφάσεις μας, βρίσκεται στη διάθεση του ΥΠΕΚΑ για δημιουργική  συνεργασία που θα εξυπηρετεί τον κοινό στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης.


Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, www.tkm.tee.gr, στο link , Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου

Πηγή : http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/GRAFEIO_TYPOY/DELTIA_TYPOY/Tab5 
(13/5/2011) Οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί της ΜΠΕ της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ»
Την εκτίμηση ότι η επέκταση της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ στη Βόρεια Χαλκιδική, όπως αυτή προβλέπεται στην αντίστοιχη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δεν πληροί βασικούς όρους και άρα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, διατυπώνει η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. οικ. 7844/2.11.2011

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ Β.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Η Αντιπροσωπεία του τμήματος στην 10η Τακτική συνεδρίαση της συζήτησε εκ νέου το θέμα της μεταλλευτικής δραστηριότητας στη Β.Α. Χαλκιδική, μετά και τις νεότερες εξελίξεις και αποφάσισε τα εξής:

Εμμένει στη θέση του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπως εκφράστηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 3748/13.4.2011 έγγραφο του Τμήματος και την τεκμηρίωσή του.

Σύμφωνα με αυτή τη θέση,  η επέκταση της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας στη Β. Α. Χαλκιδική, όπως εμφανίστηκε στη ΜΠΕ του ΕΣΑ του έργου, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή επειδή δεν πληροί βασικούς όρους.

Στην ολοκληρωμένη του μορφή, το έργο αποτελεί ένα τεράστιο εγχείρημα για τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, ανατρέπει τις γενικές αρχές χωροταξικού σχεδιασμού και ακυρώνει κάθε δυνατότητα παράλληλης αξιόλογης οικονομικής δραστηριότητας. Κατά συνέπεια, η επίδραση στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως άθροισμα των επιμέρους εκτιμώμενων συνεπειών κάθε επέμβασης.

Η εκτίμηση και αντιμετώπιση της συνολικής επίδρασης του έργου στην ευρύτερη περιοχή, απαιτεί Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη που ποτέ δεν έγινε και δεν προβλέπεται να γίνει.

Προχωρά σε νομικές ενέργειες προς τα αρμόδια Εθνικά ή/και Ευρωπαϊκά όργανα, με στόχο την ακύρωση της έγκρισης των Περιβαλλοντικών  Όρων, που εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ  από κοινού με τα συναρμόδια Υπουργεία, χωρίς να ληφθεί υπόψη καμία από τις ουσιαστικές/αξιόλογες παρατηρήσεις-προτάσεις που κατατέθηκαν και από το ΤΕΕ/ΤΚΜ, αλλά και από άλλους φορείς.

Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, www.tkm.tee.gr, στο link , Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου 

Πηγή : http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/GRAFEIO_TYPOY/DELTIA_TYPOY/Tab5
(2/11/2011) Απόφαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ επί των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στη Β.Α. Χαλκιδική 
Η Αντιπροσωπεία του τμήματος στην 10η Τακτική συνεδρίαση της συζήτησε εκ νέου το θέμα της μεταλλευτικής δραστηριότητας στη Β.Α. Χαλκιδική, μετά και τις νεότερες εξελίξεις  

------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. 1977/18.2.2011


Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην 5η Τακτική Συνεδρίαση 24/01/11 για τη διαβούλευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ»


Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να επανέλθει σε σύντομο χρονικό διάστημα με απόφασή της σχετικά με το θέμα της εξελισσόμενης διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του «επενδυτικού σχεδίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ».

Όπως έχουμε ανακοινώσει από τις 29/11/2010 διαμαρτυρηθήκαμε σχετικά με την ελλιπή συμμετοχή και πληροφόρηση του φορέα μας, που αποτελεί και τον τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας, στη διαδικασία της δημόσιας συζήτησης επί της ΜΠΕ του έργου. Σε απάντηση των απόψεων μας η Ειδική Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ κα Καραβασίλη, δεσμεύτηκε για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη δημόσια διαβούλευση και για την αξιοποίηση των προτάσεων που θα καταθέσει η επιστημονική Ομάδα Εργασίας που το ΤΕΕ/ΤΚΜ συνέστησε.

Παρά τις ανωτέρω ρητές διαβεβαιώσεις με έκπληξή μας ενημερωθήκαμε για την από 13.01.2011 απόφαση του ΥΠΕΚΑ να αναστείλει τη διαβούλευση που θα λάμβανε χώρα στην περιοχή του έργου, ενώ εξήγγειλε συνέχιση (;) της διαβούλευσης για το θέμα στην Αθήνα.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και ο επιστημονικός κόσμος γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ουσιαστική διαβούλευση είναι αυτή που γίνεται με όρους αξιοπιστίας και ελευθερίας έκφρασης και συμμετοχής προς όλους τους ενδιαφερόμενους, και ιδιαίτερα προς τους απλούς πολίτες  της περιοχής του κάθε έργου. Η μεταφορά της διαβούλευσης στην Αθήνα αποκλείει από τη συμμετοχή τους πολίτες και τους φορείς της περιοχής του έργου, που έχουν κατά προτεραιότητα πραγματικό ενδιαφέρον και έννομο συμφέρον από την υλοποίηση η μη του έργου και εξετάζουν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του έργου. Παράλληλα η λανθασμένη αυτή απόφαση του ΥΠΕΚΑ θίγει ουσιαστικά την αξιοπιστία του εξελισσόμενου διαλόγου και θέτει εν΄ αμφιβόλω την αντικειμενικότητά του, βάζοντας σε δεύτερες σκέψεις όλους μας.

Η απόφαση αυτή σε συνδυασμό με την εσπευσμένη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χαλκιδικής, την τελευταία στιγμή της θεσμικής του μετάβασης προς την περιφερειακή διοίκηση, δημιουργούν ερωτηματικά και αρνητικό προηγούμενο στην όλη διαδικασία.

Έχοντας γνώση των ουσιαστικών, κοινωνικών, επιστημονικών και πολιτικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας της διαβούλευσης, ζητούμε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ να τροποποιήσει την απόφασή της σχετικά με τους όρους διεξαγωγής της διαβούλευσης και να υποστηρίξει μια διαδικασία ανοιχτή και αξιόπιστη στον πολίτη και τους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς στην περιοχή του έργου. Μία τέτοια απόφαση το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα την υποστηρίξει με όλες του τις δυνάμεις και στη φάση της εφαρμογής της. Από την πλευρά μας δηλώνουμε ότι η απόφαση του ΥΠΕΚΑ δε διακόπτει τις επεξεργασίες της αντίστοιχης ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την αξιολόγηση των τεχνικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της προτεινόμενης δραστηριότητας. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα παρεμβαίνει συνεχώς, ουσιαστικά και αποτελεσματικά προς όφελος της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Χαλκιδικής.

Πηγή : http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/GRAFEIO_TYPOY/DELTIA_TYPOY/Tab5/9C902BB4C581FD48E04046D412C20CDCΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου