"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Zorbas und die Lebenslust der Griechen


Umgang mit der Krise
Elisa Hübel, Athen ⋅ Wie jemand mit einer Krise umgeht, sei es eine wirtschaftliche oder eine persönliche, muss jeder mit sich allein ausmachen. Doch man kann sich von seinen Mitmenschen inspirieren lassen. Der griechische Schriftsteller Nikos Kazantzakis zum Beispiel hat in Sachen Krisenbewältigung einiges von seinem Freund gelernt, dem Bergmann Jiorgos Zorbas. Dieser gab dann auch die Anregung, das Buch «Alexis Zorbas» zu schreiben.